Aller directement au contenu

Півлюкс "Київська Русь" (Історія)

Chambre privée dans : chambre d'hôtes. Hôte : Готель Стара Правда
2 voyageurs1 chambre1 lit1 salle de bain privée
Wi-Fi
Il s'agit de l'un des rares endroits de la région qui dispose de cet équipement.
Conditions d'annulation
Ajoutez vos dates de voyage pour connaître les conditions d'annulation de ce séjour.
Півлюкс "Київська Русь" 2-х місний номер з балконом - 18 м²

Le logement
Київська Русь утворилась у другiй половинi iХ ст. В цей перiод на територiї схiдної Європи проживало 13 східнослов’янських племiнних союзiв. Найбiльшими мiстами схiдних слов’ян були Київ (столиця полянського племiнного союзу) та Новгород (полiтичний центр iльменських словен). Згiдно з лiтописною легендою Київ заснували брати Кий, Щек i Хорив, та їх сестра Либiдь.


В Новгородi з 870 р. утвердилась при владi варязька династiя. За лiтописною версiєю У 882 р. новгородський князь Олег пiдступно вбив київських князiв Аскольда i Дiра, захопив Київ i зробив його своєю столицею. Ця подiя поклала початок об’єднанню схiднослов’янських племен пiд владою київського князя.


Пiд час свого правлiння у Києвi Олег (882 - 912 рр.) значно розширив межi своєї держави пiдкорюючи сусiднi племена. Інший напрямок зовнiшньої полiтики Олега - вiйськовi походи з метою отримання здобичi. Найбiльш вiдомими є успiшнi походи на Константинополь (найбiльше мiсто тогочасної Європи) у 907 р. та 911 р., якi закiнчились пiдписанням вигiдних торгiвельних договорiв. Наступник Олега, князь iгор (912 - 945 рр.) в зовнiшнiй полiтицi здiйснив вiйськовi походи на Закавказзя (943 р.) та Вiзантiю (941 та 944 рр.). Основним заходом внутрiшньої полiтики Олега i iгоря був збiр данини з пiдкорених земель. Цей процес отримав назву полюддя. Князь з вiйськом (дружиною) всю зиму об’їжджав пiдлеглi землi збираючи данини. Пiд час одного з таких об’їздів у 945 р. iгор загинув. Його вбили древляни, якi повстали, обуренi величезними розмiрами данини.
Пiсля смертi iгоря державу очолила його вдова Ольга (945 - 964 рр.). Вона помстилась древлянам за смерть чоловiка, спаливши їх столицю iскоростень. Ольга зосередила увагу на вдосконаленнi внутрiшньої полiтики. Щоб уникнути нових повстань, вона встановила чiткi розмiри данини - уроки. Вiдбулись змiни в механiзмi стягнення данини з населення. Ольга органiзувала спецiальнi укрiпленi мiсця - погости, в яких перебували її представники. Данина завозилась на погости, а звiдти вiдправлялась до Києва. В зовнiшнiй полiтицi Ольга орiєнтувалась на мирнi, дипломатичнi методи досягнення цiлей. Вона здiйснила поїздку в Константинополь на чолi великої мирної делегацiї.
Пiд час цього вiзиту Ольга та її оточення прийняли християнство. Але християнство на цей час ще не стало державною релiгiєю. Київська Русь залишалась язичницькою.


Син Ольги Святослав (964 - 972 рр.) вiдомий своїми вiйськовими походами. У 968 р. йому вдалося знищити Хазарський каганат. Вiн вiв вiйни з Вiзантiєю на Балканах. Перед своїм останнiм походом Святослав провiв адмiнiстративну реформу. Своїм намiсником у Києвi вiн залишив старшого сина Ярополка. У землях, якi намагались вiдєднатися вiд Києва Святослав поставив правити своїх молодших синiв: Олега - в Овручi, в Древлянськiй землi; Володимира - в Новгородi. Повертаючись з Болгарiї Святослав потрапив у засiдку i загинув в бою з печенiгами (кочiвниками, якi заселили причорноморськi степи в Х ст.)


Пiсля смертi Святослава мiж його синами почалась мiжусобна боротьба, в якiй перемiг Володимир. Найбiльшого розквiту Київська Русь досягла в перiод правлiння Володимира Великого (980 - 1015 рр.) i Ярослава Мудрого (1019 - 1054 рр.). В перiод правлiння Володимира закiнчилось формування територiї Київської Русi. Найбiльшим здобутком Володимира Великого було введення християнства, як державної релiгiї у 988 р. Володимир також провiв адмiнiстративну реформу. Вiн замiнив племiнних князiв своїми синами. Вiдтепер представники династiї Рюриковичiв правили не тiльки в столицi, але й в регiонах. Були обмеженi повноваження мiсцевої знатi, її прагнення від’єднатись вiд Києва.


Для змiцнення обороноздатностi країни була проведена вiйськова реформа. Князь роздавав дружинникам землi за службу в вiйську. Інший напрямок дiяльностi Володимира - укрiплення пiвденного кордону для захисту вiд нападiв печенiгiв. З цiєї метою була створена система фортець вздовж рiчок Трубiж, Сула, Стругна.


Володимир почав карбувати власну монету – злотники i срiбники. На однiй сторонi монети було зображено князя, на iншiй – князiвський знак (тризуб).  Карбування власної монети свiдчило про могутнiсть правителя, пiдiймало мiжнародний авторитет держави.
Пiсля смертi Володимира Великого протягом 1015 - 1019 рр. тривала боротьба мiж його синами за верховну владу. Перемогу здобув Ярослав (1019-1054 рр.).


Ярослав пом’якшив данину, це стимулювало економiчний розвиток Київської Русi. Заснування нових мiст сприяло розвитку ремесел, торгiвлi; змiцнювало обороноздатнiсть країни (абсолютна бiльшiсть тогочасних мiст мали потужнi укрiплення). Найбiльшi зусилля були спрямованi на розбудову Києва. Ярослав наказав побудувати нове кiльце мiських укрiплень - Ярославовi вали. Як наслiдок територiя Києва збiльшилась у 7 разiв. Новi київськi укрiплення вiдзначалися надзвичайною потужнiстю - висота оборонних валiв сягала 14 метрiв в висоту. У 1036 р. Ярослав завдав вирiшальної поразки печенiгам. Пiсля цього на деякий час послабився тиск кочiвникiв на кордони Київської Русi.
За Ярослава Мудрого було складено перший звiд писаного права – «Руську правду». Це був кодекс законiв, який закрiплював розшарування суспiльства, панування князiв i бояр над простим людом.
У мiжнароднiй полiтицi Ярослав вiддавав перевагу дипломатичним методам налагодження зв’язків з рiзними державами. Як було заведено у середньовіччі цi зв’язки вiн змiцнював за рахунок шлюбiв своїх дiтей. Шлюби зазвичай були закрiпленням дипломатичних угод. Усi цi заходи принесли великий мiжнародний авторитет Київськiй державi.


Пiсля смертi Ярослава Мудрого поступово, але неухильно вiдбувався процес подiлу Київської Русi на окремi князiвства (процес феодальної роздробленостi).


Вiйни мiж князями значно послаблювали обороноздатнiсть Київської Русi, загроза з боку половцiв постiйно посилювалася. Пiсля кiлькох важких поразок вiд половцiв, провiднi князi зробили спробу припинити міжусобні вiйни. З цiєю метою 1097 р. у Любечi вiдбувся князiвський зїзд, на якому було вирiшено припинити ворожнечу. З’їзд оголосив, що кожен князь повинен володiти тими землями, якi успадкував вiд батька i не має право претендувати на чужi територiї. Фактично Любецький з’їзд започаткував новий етап в процесi розпаду Київської Русi. Вiдтепер в кожному удiльному князiвствi формувалася власна династiя.


Тимчасово єднiсть Київської Русi була вiдновлена за правлiння в Києвi Володимира Мономаха (1113 - 1125 рр.) та його сина Мстислава (1125 - 1132 рр.) Володимир Мономах прославився своїми успiшними походами проти половцiв. В роки правлiння Володимира Мономаха в Києвi здiйснювалось масштабне будiвництво. Син Мономаха, Мстислав, намагався продовжувати полiтику батька. Пiсля його смертi у 1132 р. Київська Русь остаточно розпалась на удiльнi князiвства, кожне з яких проводило самостiйну полiтику.
Півлюкс "Київська Русь" 2-х місний номер з балконом - 18 м²

Le logement
Київська Русь утворилась у другiй половинi iХ ст. В цей перiод на територiї схiдної Європи проживало 13 східнослов’янських племiнних союзiв. Найбiльшими мiстами схiдних слов’ян були Київ (столиця полянського племiнного союзу) та Новгород (полiтичний центр iльменських словен). Згiдно з лiтописною легендою Київ заснували брат…

Équipements

Wi-Fi
Parking gratuit sur place
Cheminée
Lave-linge
Télévision
Cintres
Extincteur
Espace de travail pour ordinateur
Détecteur de fumée
Indisponible : Détecteur de monoxyde de carbone

Sélectionnez la date d'arrivée

Ajoutez vos dates de voyage pour voir le prix exact
Arrivée
Ajouter une date
Départ
Ajouter une date

Aucun commentaire (pour l'instant)

Nous sommes là pour vous aider à passer un agréable voyage. Chaque réservation est couverte par la Politique de remboursement des voyageurs d'Airbnb.

Emplacement

Polyanytsya, Ivano-Frankivs'ka oblast, Ukraine

Proposé par Готель Стара Правда

Membre depuis février 2017
  Найліпший спосіб відволіктися від повсякденної метушні, запастися енергією та позитивом на довгий час - провести відпустку в Карпатах. Якщо Ви хочете знайти просто гарний готель, Буковель пропонує широкий вибір варіантів. Але якщо ви шукаєте дійсно унікальне місце з неповторною аурою, відвідайте наш затишний та комфортабельний готельний комплекс Стара Правда, де яскравий карпатський колорит гармонійно поєднується з європейським рівнем обслуговування. Стара Правда – старовинна чарівність, душевна теплота та бездоганний сервіс. Відпочинок цілий рік... Ми завжди відкриті для мандрівників, бо Карпати прекрасні у будь-яку пору року. Вибирайте, що Вам більше до вподоби засніжені схили чи пахуча трава, потріскування дров в каміні з келихом глінтвейну під пледом чи прогулянки літнім хвойним лісом в пошуках білих грибів, суниці, чорниці, ожини. А може весняний рафтинг чи осінні ранкові тумани? В одному можете бути впевнені - ми завжди чекаємо на Вас! Котеджі з каміном в Буковелі - це найбільш бажаний тип житла для туристів. Готель Стара Правда пропонує вигідну можливість відпочити у самісінькому серці Карпат, приєднатися до спокою старовинних гір і величної природи, при цьому мешкаючи у комфортних умовах, користуючись надбаннями цивілізації, відчуваючи теплу й професійну турботу персоналу. Комфортне помешкання На просторій галявині, серед гірських вершин, вкритих вічнозеленим лісом, розташувався наш готельний комплекс. Три котеджи можуть приймати одночасно до 40 гостей. Кожна з будов - це унікальний міні-готель у Буковелі, з власним архітектурним рішенням. Об'єднує всі будинки продуманий дизайн в етнічному стилі з магічною нотою середньовічної казки. Оренда кімнат у нашому котеджі в Буковелі - це захоплююча подорож у добру й теплу атмосферу минулого. Кожен із номерів відрізняється ексклюзивним дизайном. У нас можна знайти кімнати, що повторюють обстановку колоритної української хати або спальні в старовинному замку. Всі меблі виготовлені в єдиному екземплярі з природних матеріалів. При цьому апартаменти обладнані з урахуванням палітри сучасних вимог до комфорту, укомплектовані зручною побутовою технікою, мають WiFi-підключення до мережі інтернет. Зацікавленим в оренді котеджів в Буковелі для великої компанії ми раді запропонувати ротонду з 4 номерами на 12 персон з розкішним інтер'єром і ефектним скляним дахом в однієї з кімнат. Уважне обслуговування Серед усіх готелів в Буковелі Стара Правда відрізняється гостинністю і щирою турботою персоналу про клієнтів. Кожен відвідувач для нас - дорогий гість, вартий найкращого відношення. Ми надаємо професійний сервіс європейської якості, включно з щоденним прибиранням, цілодобовим обслуговуванням, інформаційною підтримкою. Наш ресторан пропонує смачні поживні сніданки та обіди, дбайливо створені з натуральних продуктів за традиційними та фірмовими рецептами карпатської кухні. Поціновувачі страв на відкритому вогні можуть приготувати їх самостійно, орендуючи мангал. Захопливе дозвілля Стара Правда - один з небагатьох готелів з басейном у Буковелі. Мальовнича штучна водойма з підігрівом води, поруч із якою обладнаний майданчик зі зручними шезлонгами, зробить літний відпочинок більш приємним і різноманітним. Дерев'яна баня на дровах допоможе оздоровитися, запастись бадьорістю та природною енергією. Ми організували цікаві дитячі майстер-класи, щоб наші молодші гості не нудьгували ні хвилинки. І дорослі, і діти мають можливість грати в захоплюючі ігри, підтримувати фізичну форму на тренажерах на спортивному майданчику. Від нас туристи зможуть взяти додому гарантовано екологічно чисті гриби, ягоди та лікувальні трави, зібрані власними руками на лісових галявинах. Ми запрошуєм Вас в таке місце, де Час, нехай на декілька днів, та все ж таки зупиниться для Вас , щоб розказати Вам Стару Правду - правду про відпочинок, комфорт, сервіс, безмежні краєвиди та неповторний колорит. Ми подаруємо Вам своє тепло, серце і найцінніше, що у нас є - нашу гостинність. Завітайте до нас і зупиніть Час! З повагою та вдячністю, сім’я власників Тустанівських
  Найліпший спосіб відволіктися від повсякденної метушні, запастися енергією та позитивом на довгий час - провести відпустку в Карпатах. Якщо Ви хочете знайти просто гарний готель, Б…
  • Taux de réponse: 100%
  • Délai de réponse: Moins d'une heure
  Pour protéger votre paiement, ne transférez jamais d'argent et ne communiquez pas en dehors du site ou de l'application Airbnb.

  À savoir

  Règlement intérieur
  Arrivée : Après 15:00
  Non fumeur
  Pas d'animaux
  Santé et sécurité
  Les consignes d'Airbnb en matière de distanciation sociale et d'autres consignes liées au COVID-19 s'appliquent.
  Aucune indication de la présence d'un détecteur de monoxyde de carbone En savoir plus
  Détecteur de fumée

  Découvrez d'autres possibilités d'hébergement à Polyanytsya et dans ses environs

  Plus d'hébergements à Polyanytsya :